Hållbarhet

Hållbarhet är grunden för vår verksamhet. För oss innebär det att vi arbetar för att tillgodose människors och samhällets behov utan att kompromissa med kommande generationers behov. Vi har därför ett holistiskt förhållningssätt som inbegriper hela designprocessen, tillverkningen och leveranskedjan.

Vi är stolta över de framsteg vi gjort i vårt hållbarhetsarbete, och vi vet att hållbarhet är en resa som kräver kontinuerligt lärande och ständiga förbättringar. Vår hållbarhetsrapport är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att följa upp ambitioner och åtaganden samt bedriva en hållbar verksamhet och skapa hållbara affärsrelationer.

Sustainability Report 2023