Informations­etiketter

Etiketter med variabel information är en viktig del i den totala etiketteringen idag. Behovet har funnits i många år, men blivit en allt viktigare produkt för kvalitetssäkring och god kontroll. Säkerställande av korrekt information på rätt plats är av avgörande betydelse för en väl fungerande leverantörskedja.

Genom vår smidiga process kan vi effektivt hantera olika volymer och snabba förändringar, oavsett om det gäller RFID-etiketter, tvättrådsetiketter eller etiketter med streckkoder. Säkerhetstekniker har vidareutvecklats och håller idag hög klass.

RFID

Tvättrådsetiketter

Säkerhets- och kopieringsskydd

RIS

RFID

Vi erbjuder RFID-etiketter i form av klisteretiketter, hängetiketter och textiletiketter. RFID-etiketter på produktnivå inom kläd- och detaljhandeln trycks och kodas enligt global standard. Etiketterna kräver också en lösning kring mjuk- och hårdvara, som vi levererar tillsammans med samarbetspartners som är specialister inom respektive område. Hos oss är det lika enkelt att beställa RFID-etiketter som exempelvis vanliga streckkodsetiketter.

Tvättrådsetiketter

I varje klädesplagg behövs någon form av tvättmärkning. Vi har lång erfarenhet av tvättrådsetiketter och använder oss av flera olika tryckmetoder för att säkerställa bästa möjliga resultat baserat på kundens önskemål och behov. Etiketterna kan tryckas med upp till sex färger på både bak- och framsida och kan tvättas om och om igen utan att form och text påverkas negativt.

Säkerhets- och kopieringsskydd

De företag vi samarbetar med är stolta över sina varumärken och produkter – och vill skydda dem på bästa sätt. Vår högsta prioritet är kundsäkerhet, vilket innebär att vi tillsammans med våra kunder utvecklat och producerat framgångsrika säkerhetstekniker. UV-garn, UV-tryckt holografiskt garn, hologram, sekventiell numrering/kodning, vattenmärken, QR-koder, Nilorn Secure och radiofrekvenser är exempel på olika tekniker som ger ett effektivt skydd till dina produkter.

Retail Information Service

Etiketter med exempelvis streckkoder, skötselråd och RFID innehåller information som ofta förändras och uppdateras. Utifrån kundens förutsättningar optimerar vi den bästa lösningen i syfte att minimera det löpande arbetet samtidigt som kvaliteten på informationen säkerställs.

Beställning sker via webbplattform där visuell förhandsgranskning finns tillgänglig av etiketterna. För skötselråd innefattar detta även de språkversioner som ska vara med på etiketten.

När systemintegration är aktuell för en automatisering av informationsflödet har vi stor flexibilitet i format och överföringsalternativ. Beroende av kundens tidigare erfarenheter, är vårt system enkelt att anpassa efter specifika behov.

Tvättrådsetiketter

I varje klädesplagg behövs någon form av tvättmärkning. Vi har lång erfarenhet av tvättrådsetiketter och använder oss av flera olika tryckmetoder för att säkerställa bästa möjliga resultat baserat på kundens önskemål och behov. Etiketterna kan tryckas med upp till sex färger på både bak- och framsida och kan tvättas om och om igen utan att form och text påverkas negativt.

Säkerhets- och kopieringsskydd

De företag vi samarbetar med är stolta över sina varumärken och produkter – och vill skydda dem på bästa sätt. Vår högsta prioritet är kundsäkerhet, vilket innebär att vi tillsammans med våra kunder utvecklat och producerat framgångsrika säkerhetstekniker. UV-garn, UV-tryckt holografiskt garn, hologram, sekventiell numrering/kodning, vattenmärken, QR-koder, Nilorn Secure och radiofrekvenser är exempel på olika tekniker som ger ett effektivt skydd till dina produkter.

Retail Information Service

Etiketter med exempelvis streckkoder, skötselråd och RFID innehåller information som ofta förändras och uppdateras. Utifrån kundens förutsättningar optimerar vi den bästa lösningen i syfte att minimera det löpande arbetet samtidigt som kvaliteten på informationen säkerställs.

Beställning sker via webbplattform där visuell förhandsgranskning finns tillgänglig av etiketterna. För skötselråd innefattar detta även de språkversioner som ska vara med på etiketten.

När systemintegration är aktuell för en automatisering av informationsflödet har vi stor flexibilitet i format och överföringsalternativ. Beroende av kundens tidigare erfarenheter, är vårt system enkelt att anpassa efter specifika behov.

products-information-labels
products-information-labels