Historia

Från en blygsam start i Borås i början av 1970-talet till en globalt ledande aktör. Även om vår resa jorden runt har varit snabb och stor så har varje steg tagits med eftertanke och ett tydligt mål: att bli bäst i världen på att hjälpa varumärken och företag att utvecklas och växa.

1970-talet

Designbyrå

Nilörngruppens ursprung är en designbyrå som Claes-Göran Nilsson startar i Borås i början av 1970-talet. Verksamheten utvecklas till att även ansvara för produktion av etiketter, vilken läggs ut på tillverkare i Europa.

1980-talet

Produktionsbolag

Nilörngruppen ser möjligheter att effektivisera framtagningen av etiketter och att expandera. Det första tillverkande bolaget, Borås Etikettväveri, förvärvas liksom Försäljnings AB Nordiska Bandväveriet, Screentryckeriet Dekoratören och Menda i Danmark. I slutet av decenniet förvärvas Svenska Bandfabriken, Bohus Textilkonst och Nordisk Heliotextil.

1990-talet

Internationell expansion

För att säkerställa den internationella expansionen, riktas 1990 en nyemission till externa finansiärer. Samma år förvärvas Nordens största textiltryckeri, K Björn Eriksen i Danmark, och 1992 tillkommer Bally Labels i Schweiz.

Shamrock-Ruga i Belgien och Dalle Caen i Frankrike förvärvas 1995. 1998 läggs Arko Etiketten i Tyskland till och Nilörngruppen noteras på Stocholmsbörsen. År 1999 förvärvas Storbritanniens ledande etikettillverkare, H.H. Calmon & Co Ltd, som också har verksamhet i Portugal och Hongkong, Indien och Dominikanska Republiken. Samma år köps 20 procent i tyska etikettillverkaren Gustav König Etiketten.

2000-talet

Design och logistik

 

2001

Belgiens största etikettillverkare, Nominette, köps 2001. Samma år grundas Nilörn East Asia Ltd. i Hong Kong.

2004

År 2004 avgår Claes-Göran Nilsson, Nilörngruppens grundare, som styrelseordförande och lämnar alla sina uppdrag för koncernen. Nilörn ändrar nu sin strategi från att vara en etikettillverkare till att vara ett företag med ökat fokus på design och rationella logistiklösningar. Partneravtal sluts med produktionsenheter i Kina, Bangladesh, Indien, Turkiet och Tunisien.

2005

År 2005 avvecklas den svenska produktionsenheten av vävda etiketter, Borås Etikettväveri, och delar av produktionen flyttas till Nilörns produktionsenhet i Portugal.

2006

År 2006 fortsätter omstruktureringen av produktionsverksamheten där tillverkningen av vävda etiketter flyttas från England och Tyskland till framförallt Portugal.

2007

År 2007 läggs den belgiska produktionen av vävda etiketter ner och den tidigare partnern, Hazer Etiket förvärvas och byter namn till Nilörn Turkey.

2008

År 2008 avvecklas produktionen i Nilörn Turkey för att koncentrera sin verksamhet till inköp och försäljning.

2009

År 2009 tillträder Claes af Wetterstedt som VD och koncernchef. Traction som varit aktieägare sedan 2005, ökar sitt innehav till 65 procent av aktierna och Nilörngruppen AB avnoteras den 30 juni från Stockholmsbörsen. I samband med stämman tillträder en ny styrelse förutom Petter Stillström som tar över ordförandeposten.

2010-talet

Ökad fokus på hållbarhet

 

2010

År 2010 etableras dotterbolag i Bangladesh och Kina (Shanghai). Logistiken i Europa effektiviseras genom etablering av centrallager för den tyska och belgiska verksamheten.

2012

År 2012 flyttar Nilörn AB sitt lager från Sverige till centrallagret i Tyskland i syfte att effektivisera verksamheten. Koncernen startar produktion av Care Labels (textil tryckeriverksamhet) i Hong Kong. Detta är också det första året som samtliga operativa bolag inom koncernen redovisar ett positivt resultat.

2014

År 2014 etableras Nilörn Pakistan Ltd och produktionen av både vävt och tryck utökas i Portugal. Säljkontor etableras i Italien.

2015

År 2015 beslutas om uppstart av produktion i Bangladesh. Nilörngruppen AB:s aktie noteras på Nasdaq First North Premier.

Nilörn flyttar huvudkontoret till nya lokaler.

2017

In 2017 Nilörn presented its first sustainability report ‘More fit for the future’. The same year, the newly built factory in Bangladesh, the Nilörn Dhaka factory, opens.

2018

År 2018 ändrar Nilörngruppen AB sin listning till Nasdaq OMX Small Cap. Investeringar i nya vävstolar görs vid Portugalfabriken.

Nilörns designavdelning skapar ’Designerns checklista’. Denna används som ett verktyg vid ny produktutveckling.

2019

År 2019 monteras solpaneler på Portugals fabrik i strävan efter en mer hållbar energianvändning. Under året byggs ett nytt kontor i England klart och Nilörn UK flyttar in i sina nya lokaler.

 

2020-talet