Vi tillför värde till ert varumärke

Vår kunskap och erfarenhet från etikettproduktion sträcker sig över mer än ett halvt sekel och vi ligger idag i framkant vad gäller design, kvalitet och hållbarhet. Med stor passion och målmedvetenhet jobbar vi med att utveckla, designa och tillverka världens bästa etiketteringslösningar för uppdragsgivare över hela världen.

Vårt erbjudande

Nilörn är ett ledande utvecklingsnav med fokus på att stärka våra uppdragsgivares identitet. Vår verksamhet, som handlar om att visualisera och förädla varumärken, vilar på sex fundament: Design, Produktutveckling, Produktion, Hållbarhet, Logistik och Global närvaro. Med dessa byggstenar skapar vi ett holistiskt erbjudande med optimala förutsättningar att hjälpa kunden och dess varumärke till fortsatt utveckling.

Hållbarhet

Design

Produktutveckling

Produktion

Logistik

Global närvaro

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet är en central del av vår verksamhet. Nilörns hållbarhetsstrategi bygger på vår mission ”Adding value to your brand”, tillsammans med Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, målen för hållbar utveckling (SDG) och styrs av en omfattande väsentlighetsanalys.
Vi arbetar med förbättringar mot en mer hållbar industri utifrån tre fokusområden:

1) Vi utvecklar produkter i nära samarbete med våra kunder för att tillsammans minska miljöpåverkan.

2) Vi strävar efter en ansvarsfull produktion, i såväl vår egen tillverkning som i våra leverantörers fabriker. Vi tror på ett nära samarbete med våra affärspartners.

3) Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare och vi lägger stor vikt vid att attrahera, behålla och vidareutveckla de som jobbar inom Nilörn.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Design

För oss sitter design i detaljerna.

Det handlar ytterst om att fördjupa känslan av ett varumärke. Att förädla grundtanken genom nyskapande formspråk där även taktila uttryck är en essentiell del av upplevelsen. Med en global designnärvaro och kulturella perspektiv, hjälper vi flera av världens största varumärken att förstärka sin identitet genom etikettering.

Utöver specifika kunduppdrag driver vi även egna projekt där vi utvecklar innovativa etikettkollektioner med hjälp av de senaste teknikerna och materialen. Målet är, precis som för vår övriga verksamhet, att tillse att vår design och de varumärken vi samarbetar med, ligger i framkant.

Produktutveckling

Vi undersöker och värderar kontinuerligt nya material och tekniker. I dagens värld handlar det i stor utsträckning om att hitta nya eller alternativa material med en större långsiktighet, och ett holistiskt perspektiv med hållbarhet som ledstjärna.

Utvecklingen sker i nära samarbeten med våra kunder. Men också genom våra egna designkollektioner där det ges stora möjligheter att undersöka och förfina.

Produktion

Nilörn producerar en övervägande del av alla etiketter via partners där vår egen produktion är ett viktigt komplement för att säkerställa leverans, kvalitet och flexibilitet. Vi har idag produktion via partners runtom i världen och egen produktion i länder såsom Portugal, Hong Kong, England, Bangladesh, Turkiet och Tyskland. Merparten av streckkods- och tvättrådsetiketter tillverkas i egna produktionsenheter.

Genom vårt etablerade nätverk av produktionspartners och egen produktion har vi möjlighet att ta hand om såväl medelstora som stora klienter med närvaro på flera marknader, vilket i regel kräver lokal försörjning.

Logistik

Genom strategiskt placerade distributionsenheter levererar vi produkter till våra kunders leverantörer. Det innebär lokal service och korta ledtider.

Vår webbplattform ger både kunden och tillverkaren tillgång till allt från ett effektivt beställningsförfarande till uppföljning och rapportmöjligeter. Här kan båda parter hålla varandra uppdaterade om beställningar och leveranser, oavsett geografisk position.

Vi erbjuder våra kunder möjlighet till systemintegration för ett automatiserat orderflöde för att ytterligare förenkla och säkerställa hanteringen av etiketter för både kunder och tillverkare.

Global närvaro

Nilörn verkar över hela världen och har lokal produktion i flera länder på olika kontinenter. Denna globala närvaro ger oss en enorm kunskap om olika affärskulturer samt en närhet till marknaden som våra uppdragsgivare uppskattar. Vi har kontor och produktionsanläggningar i Sverige, Danmark, Belgien, Schweiz, Tyskland, Italien, Storbritannien, Portugal, Turkiet, Hong Kong, Kina, Indien, Bangladesh, Pakistan och USA. Totalt är vi cirka 500 anställda i koncernen.