Whistleblowing

För Nilörngruppen är det viktigt att våra policies och vår Code of Conduct följs. Vi uppmanar därför alla att rapportera eventuella överträdelser relaterade till Nilörngruppen och vår verksamhet. All rapportering om misstänkta överträdelser (ej H/R ärenden) ska lämnas in via vår Whistle-blowing funktion som nås via nedanstående länk:

Whistleblowing report start | Whistlelink