Villkor

Genom att gå in på och använda Nilörngruppens webbplats, dvs. Nilörngruppen och/eller något av dess dotterbolag (”Nilörngruppen”) godkänner du följande villkor:

GARANTI- OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Även om stor möda har lagts ned på att säkerställa att uppgifterna på denna webbplats är korrekta tillhandahåller Nilörngruppen informationen ”I BEFINTLIGT SKICK” och LÄMNAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISSA ÄNDAMÅL. Du bekräftar härmed att du använder webbplatsen på egen risk, att du bär hela ansvaret för alla kostnader i samband med användning av webbplatsen och att Nilörngruppen inte ansvarar för några direkta, oavsiktliga eller indirekta skador eller följdskador som uppstår genom att du tar del av eller använder informationen eller programvaran på denna webbplats.

Eventuella garantier och löften på denna webbplats avseende Nilörngruppen tjänster som du köper eller använder beskrivs i villkoren i köpeavtalet för respektive tjänst.

För webbplatser som inte tillhör Nilörngruppen som vår webbplats hänvisar eller länkar till lämnar Nilörngruppen inte heller några garantier vad gäller riktigheten eller tillförlitligheten i informationen på dessa webbplatser och ansvarar inte för material skapat eller publicerat av tredje part på dessa webbplatser. Nilörngruppen garanterar inte heller att denna webbplats eller andra webbplatser som vi länkar till inte innehåller virus eller andra skadliga inslag.

COPYRIGHT
Upphovsrätten till denna webbplats och till den information och programvara som tillgängliggörs via denna webbplats innehas av Nilörngruppen eller respektive licensgivare. Med ensamrätt. I allt licensierat material uppges vilken licensgivare som har beviljat Nilörngruppen rätten att använda materialet. Den information och programvara som tillgängliggörs på denna webbplats får inte reproduceras, kopieras, överföras, spridas, lagras, ändras, laddas ner eller på annat sätt användas för kommersiella syften utan föregående skriftligt godkännande från Nilörngruppen. Den får dock reproduceras, lagras och laddas ner för enskilt bruk utan föregående skriftligt godkännande från Nilörngruppen. Informationen eller programvaran får inte under några omständigheter överlämnas till tredje part.

VARUMÄRKEN OCH PATENT

Alla varumärken, märkesnamn och företagslogotyper som visas på webbplatsen tillhör Nilörngruppen eller respektive licensgivare och får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från Nilörngruppen. För alla licensierade varumärken som används på denna webbplats uppges vilken licensgivare som har beviljat Nilörngruppen rätten att använda varumärket. Åtkomst till denna webbplats ger inte användaren rätt till någon licens enligt några patent som ägs av eller har licensierats till Nilörngruppen.

ÄNDRINGAR

Nilörngruppen förbehåller sig rätten att närsomhelst göra ändringar av eller tillägg till denna webbplats