Rapporter & presentationer

Type
Year

Bokslutskommuniké Nilörngruppen AB – Q4, 2022

Rapport Nilörn Rapport Delår Q4 2022 Presentation Pressrelease Q4 Presentation Q4Press Release   Perioden oktober-december Orderingången minskade med 18 procent till 228 (277) MSEK Omsättningen minskade med 15 procent till 199 (234) MSEK Omsättningen justerat för...

Nilörn Delårsrapport Q3, 2022

Rapport Rapport Delår Q3 2022Presentation Pressrelease Q3 Nilörn Presentation Q3 2022Press Release   Perioden juli-september • Orderingången minskade med 3 procent till 230 (236) MSEK • Omsättningen ökade med 14 procent till 232 (203) MSEK • Omsättningen justerat...

Nilörn uppdatering av kvartalsrapport Q2

Rapport Rapport Delår Q2 2022 Presentation Pressrelease Q2 Presentation Q2 2022Uppdatering av kvartalsrapport Uppdaterad kvartalsrapport, där valutaeffekten i texten som förklaring till kvartalet under övriga rörelseintäkter uppgår till 4,6 MSEK och inte 6,5 MSEK som...

Nilörn Delårsrapport Q2, 2022

RapportRapport Delår Q2 2022PresentationPressrelease Q2 2022 Presentation Q2 2022Perioden april - juni Orderingången ökade med 43 procent till 245 (171) MSEK Omsättningen i SEK ökade med 54 procent till 269 (175) MSEK Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick...

Nilörn Delårsrapport Q1, 2022

RapportRapport Delår Q1 2022PresentationerPressrelease Q1 2022 Presentation Q1 2022 VD Summerar Q1 2022Press release   Perioden januari - mars  Orderingången ökade med 58 procent till 283 (180) MSEK Omsättningen i SEK ökade med 38 procent till 242 (175) MSEK...

Bokslutskommuniké Nilörngruppen AB – Q4, 2021

ReportDelårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q4, januari – december 2021PresentationPresentation Nilörn Delårsrapport Q4, 2021​Period October - December Orderingången ökade med 12 procent till 211 (189) MSEK Omsättningen ökade med 35 procent till 234 (173) MSEK...

Nilörn Delårsrapport Q3, 2021

Rapport Rapport Delår Q3 2021 Presentationer Pressrelease Q3 Nilörn Presentation Q3 2021 Press release   Perioden juli - september Orderingången ökade med 44 procent till 236 (162) MSEK Omsättningen ökade med 38 procent till 203 (147) MSEK Rörelseresultatet...

Nilörn Delårsrapport Q2, 2021

RapportRapport Delår Q2 2021 PresentationerPressrelease Q2 Nilörn Presentation Q2Press release   Perioden april - juni Orderingången ökade med 73 procent till 171 (99) MSEK Omsättningen i SEK ökade med 23 procent till 175 (142) MSEK (196 MSEK 2019) Omsättningen...

Nilörn Delårsrapport Q1, 2021

RapportNilörn Delårsrapport Q1 2021PresentationerPressrelease Q1 Nilörn Presentation Q1Press release   Perioden januari – mars Orderingången minskade med 11 procent till 180 (203) MSEK Omsättningen i SEK ökade med 13 procent till 175 (155) MSEK Omsättningen...

Bokslutskommuniké Nilörngruppen AB – Q4, 2020

RapportDelårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q4, januari - december 2020PresentationPresentation Nilörn Delårsrapport Q4, 2020Press release   Perioden oktober - december• Orderingången ökade med 1 procent till 189 (188) MSEK• Omsättningen ökade med 1 procent...

Nilörn Delårsrapport Q3, 2020

RapportDelårsrapport Q3, 2020 (PDF)Pressrelease och presentationPressrelease (PDF)Presentation (PDF) Pressrelease Perioden juli - september• Orderingången minskade med 17 procent till 162 (195) MSEK• Omsättningen minskade med 14 procent till 147 (171) MSEK•...

Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q2 2020

RapportInterim report Q2, 2020 (PDF) PresentationPresentation (PDF)Press release   Perioden april - juni·Orderingången minskade med 42 procent till 99 (171) MSEK·Omsättningen i SEK minskade med 27 procent till 142 (196) MSEK·Rörelseresultatet uppgick till 0,1...

Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q1 2020

Rapport Delårsrapport Q1, 2020 (PDF)Presentation Presentation Q1, 2020 (PDF) Pressmeddelande   Perioden januari – mars·Orderingången ökade med 4 procent till 203 (195) MSEK·Inneliggande orderingång beräknas dock inte kortsiktigt generera motsvarande omsättning då...

Nilörngruppen AB: Bokslutskommuniké 2019

Rapport Nilörngruppens Delårsrapport Q4, 2019 (PDF)Presentation Presentation Q4, 2019 (PDF) Pressmeddelande   Perioden oktober – december · Orderingången ökade med 3 procent till 188 (182) MSEK · Omsättningen minskade med 8 procent till 171 (186) MSEK ·...

Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q3

RapportDelårsrapport Q3, 2019 (PDF)PresentationsPresentation Q3/2019 (PDF)Pressmeddelande   Perioden juli - september·Orderingången ökade med 2 procent till 195 (191) MSEK·Omsättningen minskade med 1 procent till 171 (172) MSEK·Rörelseresultatet uppgick till 19,3...

Nilörngruppen AB: Halvårsrapport Q2 2019

Rapport Halvårsrapport Q2, 2019 (PDF)Presentation Presentation Q2, 2019 (PDF) Pressmeddelande   Perioden april - juni·Orderingången ökade med 5 procent till 171 (163) MSEK·Omsättning minskade med 3 procent till 196 (203) MSEK·Marginella valutaeffekter under...

Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q1 2019

Rapport Delårsrapport Q1, 2019 (PDF)Presentation Presentation Q1, 2019 (PDF) Pressmeddelande   Perioden januari - mars·Orderingången uppgick till 195 (202) MSEK·Konsoliderad omsättning i SEK ökade med 17 procent till 178 (152) MSEK·Omsättningen justerat för...

Nilörngruppen AB: Publicerar årsredovisningen för 2018

RapportNilörngruppen Årsredovisning, 2018 (PDF) Pressmeddelande   Nilörngruppen ABs årsredovisning för 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nilorn.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kan beställas genom e-post...

Nilörngruppen AB: Bokslutskommuniké 2018

Rapport Nilörngruppen Bokslutskommuniké, 2018 (PDF)Presentation Presentation Q4, 2018 (PDF) Press release   Perioden oktober - december·       Orderingång minskade med 1 procent till 182 (184) MSEK·       Omsättning ökade med 5 procent till 188 (179)...

Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q3-2018

RapportDelårsrapport Q3, 2018 (PDF) PresentationsPresentation (PDF) Pressmeddelande     Perioden juli - september·       Orderingång ökade med 11 procent till 191 (172) MSEK·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 189 (172) MSEK,dvs en...

Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q2 2018

RapportDelårsrapport Q2, 2018 (PDF)Presentation Presentation Q2, 2018 (PDF) Pressmeddelande   Perioden april - juni·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 161 (156) MSEK,dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 3...

Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q1 2018

RapportDelårsrapport Q1, 2018 (PDF)Presentation Presentation Q1, 2018 (PDF) Pressmeddelande   Perioden januari - mars·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 215 (201) MSEK,dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 7...

Nilörngruppen AB publicerar årsredovisningen för 2017

NedladdningarNilörns årsredovisning 2017 (PDF)Pressmeddelande   Nilörngruppen ABs årsredovisning för 2017 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nilorn.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kan beställas genom e-post...

Nilörngruppen AB : Delårsrapport januari – december 2017

Rapport Delårsrapport Q4, 2017 (PDF)Presentation Presentation Q4, 2017 (PDF) Pressmeddelande   Perioden oktober - december·       Orderingången ökade med 9 procent till 184 (169) MSEK·       Omsättningen justerat för förvärv och valutaeffekter uppgick till...

Nilörngruppen AB : Delårsrapport januari – september 2017

RapportInterim report Q3, 2017 (PDF) Pressmeddelande   Perioden juli - september Orderingången ökade med 4 procent till 176 (170) MSEK Omsättningen ökade med 3 procent till 149 (145) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 16,6 (17,4) MSEK (exklusive kostnader om 1,3...

Nilörngruppen AB : Delårsrapport januari – juni 2017

Rapport Interim report Q2, 2017 (PDF)Presentation Presentation Q2, 2017 (PDF) Pressmeddelande   Perioden april - juni ·       Orderingången ökade med 4 procent till 156 (150) MSEK·       Omsättningen ökade med 12 procent till 192 (172)...

Nilörngruppen AB : Delårsrapport januari – mars 2017

Rapport Delårsrapport Q1, 2017 (PDF) Presentation Presentation Q1, 2017 (PDF) Press release   Perioden januari - mars·       Orderingången ökade med 35 % till 201 (149) MSEK·       Omsättningen ökade med 33 % till 159 (120) MSEK·       Rörelseresultatet uppgick...

Nilörngruppen publicerar årsredovisningen för 2016

NedladdningarNilörngruppens Årsredovisning 2016 (PDF)Pressmeddelande   Nilörngruppen publicerar årsredovisningen för 2016Nilörngruppen ABs årsredovisning för 2016 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nilorn.se Den tryckta...

Nilörngruppen AB : Bokslutskommuniké januari – december 2016

RapportBokslutskommunké Nilörngruppen AB (PDF)PresentationPresentation (PDF)Press release   Detta är en korrektion av meddelandet från 11:00 14.02.2017 CET. Orsaken tillkorrigeringen är: av styrelsen föreslagen utdelning är 3,60kr per aktie och inte3,50. Det står...

Nilörngruppen AB : Delårsrapport januari – september 2016

Rapport Delårsrapport januari-september, 2016 (PDF) Pressmeddelande   Perioden juli - september·       Orderingången ökade med 26 % till 170 (134) MSEK·       Omsättningen ökade med 21 % till 145 (119) MSEK·       Rörelseresultatet uppgick till 17,4 (8,8)...

Nilörngruppen AB : Delårsrapport januari – juni 2016

Rapport Delårsrapport januari-juni, 2016 (PDF) Pressmeddelande   Perioden april - juni·       Orderingången ökade med 17 % till 151 (129) MSEK·       Omsättningen ökade med 12 % till 172 (153) MSEK·       Rörelseresultatet uppgick till 25,9 (17,7)...

Nilörngruppen AB : Delårsrapport januari – mars 2016

NedladdningarDelårsrapport Q1, 2016 (PDF) Pressmeddelande   Perioden januari - mars·       Orderingången ökade med 8 % till 149 (138) MSEK·       Omsättningen ökade med 9 % till 120 (109) MSEK·       Rörelseresultatet uppgick till 9,5 (4,7) MSEK·       Periodens...

Delårsrapport Q4 2015

RapportDelårsrapport Q4, 2015 (PDF)Pressmeddelande   Perioden oktober – december Orderingången ökade med 32 % till 141 (107) MSEK Omsättningen ökade med 16 % till 146 (126) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 19,6 (15,3) MSEK Periodens resultat uppgick till 16,1...