Press release

 

Perioden januari – mars 

  • Orderingången ökade med 58 procent till 283 (180) MSEK
  • Omsättningen i SEK ökade med 38 procent till 242 (175) MSEK
  • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 225 (175) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 29 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 40,2 (27,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 27,9 (19,6) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,45 (1,72) SEK
  • Nettokassan (exklusive IFRS16) uppgick till 65 (35) MSEK

 

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 5,00 (2,00) kronor per aktie, motsvarande 57,0 (22,8) MSEK

 

Ett live-event kommer hållas idag 21/4 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

 

Join Live Event

 

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl 08,00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng