Utdelning

Nilörngruppen har de senaste åren uppvisat ett stabilt kassaflöde i verksamheten och har delat ut en betydande andel av vinsten till aktieägarna. Målsättningen är att upprätthålla en hög utdelningsandel om 60 – 90 procent av resultatet efter skatt.

Vid styrelsens förslag om utdelning tas hänsyn till krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets egna kapital, liksom på Bolagets konsolideraingsbehov, likviditet och ställning i övrigt.