Utdelning

Nilörngruppen har de senaste åren uppvisat ett stabilt kassaflöde i verksamheten och har delat ut en betydande andel av vinsten till aktieägarna. Målsättningen är att upprätthålla en hög utdelningsandel om 60 – 90 procent av resultatet efter skatt.

Vid styrelsens förslag om utdelning tas hänsyn till krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets egna kapital, liksom på Bolagets konsolideraingsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng