Hållbarhetsstrategi

Vi levererar våra produkter till mer än 65 länder runt om i världen och utgör därmed en del av omfattande leveranskedjor. Vi vet att en sådan global närvaro kräver globalt ansvarsfulla åtgärder. Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhetsarbete i vår bransch, och genom att underteckna Global Compact förbinder vi oss att ständigt förbättra våra metoder. För att lägga grunden i detta arbete har vi byggt vår hållbarhetsstrategi på tre pelare: Kunder, Produktion och leveranskedjor samt Anställda.

01.

Kunder

Vi vill utveckla hållbara produkter i nära samarbete med våra kunder, och vi hoppas kunna stödja dem i deras arbete att minska sin miljöpåverkan. Nilörn förbinder sig att vara en ansvarsfull leverantör och att tillhandahålla varor och tjänster med hållbarhet i fokus.

02.

Produktion och leverantörsled

Vi tar ansvar för tillverkningen av produkter, både i vår egen produktion och i samarbete med externa leverantörer. Vi tror på ett nära samarbete med våra affärspartner i syfte att bygga långsiktiga relationer utifrån gemensamma mål. Vår leveranskedja övervakas och utvärderas löpande. Leverantörer som konstaterats bryta mot lagar och undertecknade avtal granskas och lämpliga åtgärder vidtas.

03.

Anställda

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare, och vi vill attrahera, behålla och utveckla de som arbetar på Nilörn.

Våra fokusmål

Som undertecknare av FN:s Global Compact samtycker vi frivilligt till att anpassa våra verksamheter och strategier till 10 allmänt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption som en del av vår strategi, kultur och dagliga verksamhet. I linje med detta åtagande är vår ambition att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). De flesta globala målen kan kopplas till företagets verksamhet och aktiviteter, men vi har konstaterat att sex mål är särskilt relevanta för Nilörn. Dessa sex globala mål är de som vi bedömt att vi har störst inverkan på – med andra ord de mål som vår verksamhet påverkar mest och där vi ser mest möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.

 

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng