Förpackningar

Nilörn är inte bara ledande inom vävda och tryckta etiketter, vårt erbjudande innehåller även ett brett sortiment av varumärkesbyggande förpackningslösningar. E-handelsförpackningar, kartonger, pappers- och plastpåsar med unika tryck är bara några av de produkter som vi designar och producerar utefter kundens specifika behov. Målet är kostnadseffektiva lösningar, för det som annars kan vara skrymmande produkter.