Etiketter

Hangtags och etiketter är effektiva varumärkesbärare. De är synliga, taktila och direkt kopplade till produkten, vilket ger dem förmågan att på ett unikt sätt kommunicera såväl nya trender som ditt varumärkes ursprung och löfte. För att tillgodose våra uppdragsgivares behov prioriterar vi innovation och design – ett kontinuerligt arbete som har resulterat i ett brett utbud av intressanta material och lösningar.