Investerare

Nilörngruppen eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt samt en stabil finansiell ställning.
Ekonomi- och finanschefen är ansvarig för informationen på denna webbplats.

ESG Transparency Badge 2022