Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling sedan 2012

Svep vänster och höger i tabellen för att se fullständig data