Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter. Styrelsen har från årsstämman 2021 bestått av fem ledamöter. På årsstämman 2022 omvaldes Petter Stillström, Johan Larsson och Henrik Lange. Ann-Christine Hvittfelt och Magnus Johansson valdes till nya styrelsemedlemmar. Av ledamöterna är samtliga utom Petter Stillström oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. Petter är VD och storägare i AB Traction.
Petter Stillström

Petter Stillström

Ordförande

Ordförande sedan 2009. Styrelseledamot i Nilörngruppen sedan 2007.

Född: 1972
Utbildning: Ekonomie magister
Erfarenhet: VD i AB Traction sedan 2001. Har också tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag i noterade bolag såsom Duroc, JC , Mandator, Drillcon , Partnertech och Catella .
Andra uppdrag: VD i AB Traction. Styrelseledamot i OEM International (ordf.), Softronic, BE Group, AB Traction samt ett antal onoterade företag i Tractions intressesfär.
Aktieinnehav: Stor aktieägare i AB Traction som genom dotterbolag äger 960 000 A-aktier och 1 740 000 B-aktier genom Traction med dotterbolag.

Johan Larsson

Johan Larsson

Ledamot

Ledamot. Styrelseledamot i Nilörngruppen sedan 2018.

Född: 1970
Utbildning: Civilekonom
Erfarenhet: VD i Mackmyra Svensk Whisky AB. Styrelseledamot i Nilörngruppen sedan 2018.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i As good as new AB, Gram International AB
Aktieinnehav: 1500

Ankie Hvittfeldt

Ankie Hvittfeldt

Ledamot

Styrelsemedlem sedan 2022.

Född: 1966
Utbildning: Ekonom
Erfarenhet: Från seniora positioner inom transport- och logistikbranschen såväl som B2C, som Volvo Logistics AB, Hemtex AB, Speedcargo AB och Halens AB. Har sedan 2010 varit styrelseordförande och styrelsemedlem i flera listade, statliga företag, familjeföretag.
Andra uppdrag: Luftfartsverket, Wikström Installationskonsult AB, Netgroup Engineering AB, Vadsbo Switchtech Group, Skaraborgs Ortopedservice AB, WTC AB, Brålanda Industri AB, Fintegrity AB, Berlex AB, Intereast AB
Aktieinnehav: 0

Magnus Johansson

Magnus Johansson

Ledamot

Styrelsemedlem sedan 2022.

Född: 1973
Utbildning: MSc Economics
Erfarenhet: Head of Marketing Picadeli AB. Tidigare Marketing Director på Gina Tricot.
Aktieinnehav: 0