Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter. Styrelsen har från årsstämman 2019 bestått av fyra ledamöter. På årsstämman 2020 omvaldes Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Blenda Lagerkvist och Johan Larsson. Av ledamöterna är samtliga utom Petter Stillström oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. Petter är VD och storägare i AB Traction.

Peter Stillström

Peter Stillström

Ordförande

Ordförande sedan 2009. Styrelseledamot i Nilörngruppen sedan 2007.

Född: 1972
Utbildning: Ekonomie magister
Erfarenhet: VD i AB Traction sedan 2001. Har också tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag i noterade bolag såsom Duroc, JC , Mandator, Drillcon , Partnertech och Catella .
Andra uppdrag: VD i AB Traction. Styrelseledamot i OEM International (ordf.), Softronic, BE Group, AB Traction samt ett antal onoterade företag i Tractions intressesfär.
Aktieinnehav: Stor aktieägare i AB Traction som genom dotterbolag äger 960 000 A-aktier och 1 740 000 B-aktier genom Traction med dotterbolag.

Vilhelm Schottenius

Vilhelm Schottenius

Ledamot

Ledamot. Styrelseledamot i Nilörngruppen sedan 2009.

Född: 1956
Utbildning: Civilekonom
Erfarenhet: Arbetar med affärsutveckling och styrelsearbete i egna och externa bolag.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i bla, Ernströmsgruppen, Collector, Procurator, RCL Holding, Saddler Scandinavia och Golfstore Group.
Aktieinnehav: 20 000

Johan Larsson

Johan Larsson

Ledamot

Ledamot. Styrelseledamot i Nilörngruppen sedan 2018.

Född: 1970
Utbildning: Civilekonom
Erfarenhet: VD i Mackmyra Svensk Whisky AB. Styrelseledamot i Nilörngruppen sedan 2018.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i As good as new AB, Gram International AB
Aktieinnehav: 1500

Blenda Lagerkvist

Blenda Lagerkvist

Ledamot

Ledamot. Styrelseledamot i Nilörngruppen sedan 2018.

Born: 1976
Utbildning: Civilekonom
Erfarenhet: Blenda driver sedan 2017 sin egen konsultverksamhet inom organisations- och ledarskapsutveckling. Hon har tidigare varit ansvarig för strategisk HR på Ratos och partner på Alumni. Inom Alumni var Blenda vd för dotterbolaget Impact Executive Nordic och dessförinnan Senior Executive Search Consultant med fokus på ”consumer & retail”.
Other current assignments:
Shareholding: 830

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng