Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter.

Styrelsen består från årsstämman 2024 av sex ledamöter. På årsstämman 2024 omvaldes Petter Stillström, Johan Larsson, Ann-Christine Hvittfeldt och Magnus Johansson. Per Wagnås och Annika Elfström valdes till nya styrelsemedlemmar. Av ledamöterna är samtliga utom Petter Stillström oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. Petter är VD och storägare i AB Traction.

Petter Stillström

Petter Stillström

Ordförande

Ordförande sedan 2009. Styrelseledamot i Nilörngruppen sedan 2007.

Född: 1972
Utbildning: Ekonomie magister
Erfarenhet: VD i AB Traction sedan 2001.
Andra uppdrag: VD i AB Traction. Styrelseledamot i OEM International (ordf.), Ankarsrum Kitchen (ordf.), Softronic, BE Group, Hifab Group och AB Traction.
Aktieinnehav: Stor aktieägare i AB Traction som genom dotterbolag äger 960 000 A-aktier och 1 740 000 B-aktier genom Traction med dotterbolag.

Johan Larsson

Johan Larsson

Ledamot

Ledamot. Styrelseledamot i Nilörngruppen sedan 2018.

Född: 1970
Utbildning: Civilekonom
Erfarenhet: CFO i Grandpa AB, Styrelseledamot i Nilörngruppen AB sedan 2018.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i As good as new AB, Alstermo Bruk since 1804 AB
Aktieinnehav: 1500

Ankie Hvittfeldt

Ankie Hvittfeldt

Ledamot

Styrelsemedlem sedan 2022.

Född: 1966
Utbildning: Ekonom
Erfarenhet: Från seniora positioner inom transport- och logistikbranschen såväl som B2C, som Volvo Logistics AB, Hemtex AB, Speedcargo AB och Halens AB. Har sedan 2010 varit styrelseordförande och styrelsemedlem i flera listade, statliga företag, familjeföretag.
Andra uppdrag: Luftfartsverket, Wikström Installationskonsult AB, Netgroup Engineering AB, Vadsbo Switchtech Group, Skaraborgs Ortopedservice AB, WTC AB, Brålanda Industri AB, Fintegrity AB, Berlex AB, Intereast AB
Aktieinnehav: 0

Magnus Johansson

Magnus Johansson

Ledamot

Styrelsemedlem sedan 2022.

Född: 1973
Utbildning: MSc Economics
Erfarenhet: Head of Marketing Picadeli AB. Tidigare Marketing Director på Gina Tricot.
Aktieinnehav: 0

Annika Elfström

Annika Elfström

Ledamot

Ledamot sedan 2024.

Född: 1975
Utbildning: Masterexamen i datavetenskap
Erfarenhet: CDO AB Lindex, Head of Digital Transformation Stena Group, TF CIO Stena Group, Development Manager Stena Line AB.
Aktieinnehav: 0

Per Wagnås

Per Wagnås

Ledamot

Ledamot sedan 2024.

Född: 1960
Utbildning: Marknadsekonom
Erfarenhet: Gedigen bakgrund inom såväl detaljhandel som internationellt mode och arbetsklädesindustrin. Har haft positioner som Marknadschef för Oscar Jacobson och Stenströms, VD för Newhouse AB, VD för skyddsklädesföretaget Puvab AB samt Direktör inom Hultafors Group. Är dessutom väl insatt i etikett och branding verksamheten efter att i början av 2000-talet suttit med i Nilörngruppens koncernledning under en period av sju år.
Aktieinnehav: 0