Affärsidé,
mål & strategi

Vision

”We believe in adding value to our clients”

Affärsidé

Nilörns affärsidé är att formge, tillverka och sälja etiketter och etikettprogram i syfte att assistera aktörer inom mode- och konfektionsbranschen att stärka sin varumärkesnärvaro på internationella marknader. Nilörngruppen erbjuder en komplett varumärkesprofileringsservice, från design till tillverkning, försäljning, logistik och service. Processen innefattar varumärkesidentitet och differentiering genom design, produktframtagning, integrerad logistik och andra tjänster inom leverantörskedjan. Nilörngruppens affärsidé kan sammanfattas med ”adding value to your brand”.

Mål

Nilörns övergripande och långsiktiga målsättning är att vara en av de ledande aktörerna på de marknader där koncernen är etablerad.

Strategi

Strategin är inriktad på lönsam tillväxt som bygger på ett starkt erbjudande inom branding och design, en utökad internationell närvaro genom att expandera service- och tillverkningsnätverket samt en ökad satsning inom områdena Retail Information Service (RIS) och Radio Frequency Identification (RFID). Arbetet har stort fokus på hållbarhet med målet att vara vägledande inom detta område.

I strategin ligger att öka värdeinnehållet i produkterna, etablera ett ännu närmare samarbete med nyckelkunder, utnyttja samlade resurser samt att optimera tillverkningsstrukturen med avseende på egen tillverkning

Det lilla bolagets flexibilitet med det stora bolagets synergier

Egen produktion – extern sourcing

Historiskt var Nilörn en etikettproducent med produktion runt om i Europa bland annat i Sverige, Tyskland, Belgien, England, Danmark och Portugal. Mycket av produktionen har avvecklats eller sålts och de tidigare produktionsbolagen har konverterats till våra säljenheter i Europa, men traditionen och det tekniska kunnandet finns kvar. Detta har vi stor nytta av vid diskussioner med och rådgivning till våra kunder.

Nilörn har fortfarande produktion kvar i Portugal av både vävda och tryckta etiketter och har under året 2017 startat upp liknande produktion i Bangladesh. Vi har även egen produktion av tryckta etiketter i England, Tyskland, Turkiet och Hong Kong samt nära samarbete med externa nyckelleverantörer i övriga länder såsom Kina, Hong Kong, Indien, Pakistan, Turkiet, Italien med flera. Den interna produktionen står för cirka 12 – 15 procent av koncernens totala försäljning. Egen produktion av etiketter med variabel data (Retail Information Service) är en förutsättning för att kunna ge en hög service (kontroll av kvalitet och ledtid), då de produceras vid ordertillfället till skillnad mot övriga etiketter, till exempel vävda, som lagerläggs och levereras från ”hyllan”. Produktionen i Portugal ger oss möjlighet till korta ledtider för leverans i Europa samtidigt som vi har kvar det tekniska kunnandet inom koncernen. Detta har vi haft nytta av vid uppstarten av fabriken i Bangladesh. Bangladesh är en viktig textilnation med hög tillväxttakt men också ett land där det är svårt att få kontroll på kvalitet, arbetsvillkor och hållbarhet. Genom att starta upp egen produktion i landet får vi kontroll på service, kvalitet och framförallt CSR och kan därmed trygga erbjudandet till våra kunder.

Marknad med möjligheter

 

Både den globala och den europeiska marknaden för branding och design växer. Varumärkesinnehavare ökar sina investeringar i åtgärder som stärker deras varumärken, vari etiketter, förpackningar och andra tillbehör är viktiga delar.

Marknad i omvandling skapar möjligheter

Både lågprisvarumärken och premiummärken satsar allt mer resurser på att differentiera sig. Marknaden för etiketter, förpackningar och accessoarer följer med i modeindustrins utveckling. Det gäller färger, textilier och kombinationer av material. I dagens samhälle är det allt fler trender som är igång samtidigt. Dessutom blir kollektionernas livscykler allt kortare eftersom trenderna ändras allt snabbare.

Även nya regelverk påverkar efterfrågan, till exempel införde EU för några år sedan hårdare krav på att produkter inom textil skall vara märkta enligt särskilda föreskrifter. På längre sikt påverkas efterfrågan från mode- och konfektionsindustrin av den allmänna ekonomiska utvecklingen, med viktiga faktorer som BNP-tillväxt och privat konsumtion.

Varumärkets ökade betydelse innebär att utvecklingen har varit positiv för branding och design som bidrar till att stärka profileringen och öka försäljningen. Efterfrågan stiger såväl i Europa som på andra marknader. Såväl den globala som den europeiska marknaden för branding och design växer. Varumärkesägarna ökar sina investeringar i åtgärder som ska bidra till att stärka deras varumärken där etiketter, förpackningar och accessoarer är viktiga element. Eftersom allt fler kunder efterfrågar helhetskoncept erbjuder Nilörn; branding, design, produktutveckling samt tillhandahåller professionella logistiklösningar.

Kunder med höga krav

Nilörn har lång erfarenhet av samarbete med mode- och konfektionsindustrin och som marknadens ledande specialist har koncernen gedigen kunskap inom branding och designutveckling. Nilörn samarbetar i huvudsak med kunder som har höga krav på utveckling av koncept som stärker deras varumärken. Genom ett nära samarbete med kunderna har Nilörn förståelse för vilka faktorer som driver respektive kunds varumärke på marknaden. Med detta som utgångspunkt tar Nilörn fram koncept som bidrar till att särskilja och stärka kundföretagens viktigaste tillgång, deras varumärken. Därigenom skapas värde för både Nilörns kunder, varumärkesägarna, och för deras kunder, slutkonsumenterna.

Trender på marknaden

 • Ökade investeringar i varumärkesprofilering
 • Ökat fokus på hållbarhet
 • Marknaden för branding- och designkoncept följer modets trender
 • Allt fler trender är aktuella samtidigt
 • Tekniska framsteg skapar nya möjligheter
 • Ökat intresse för RFID

Kundunika lösningar
baserade på brett erbjudande

 

Nilörn har marknadens bredaste utbud inom branding och design av etiketter, förpackningar och accessoarer. Koncernen erbjuder varumärkeskonsultation och designkunnande med fokus på mode och konfektionsindustrin, kontroll över produktion med hög kvalitet samt IT- och logistiklösningar som gör att kunderna får kontroll av flödet gällande sina etiketter, förpackningar och accessoarer. Detta medför att Nilörn kan garantera leverans just-in-time över hela världen.

 

The Nilörn Process

Möte

Design

Produktutveckling

Produktion

Logistik

Fabrikör

Konsument

Varumärket allt viktigare

De flesta av Nilörns kunder finns i mode- och konfektionsindustrin där branding förstärker plaggets identitet och image. Vissa hävdar till och med att varumärket är det viktigaste på plagget. För att nå framgång och sälja bra i butik krävs att varumärken har en tydlig profil som sticker ut från mängden. Varumärket och marknadsföringen är viktigare än någonsin – från annonskampanjer till branding och designkoncept som smyckar och profilerar produkterna i butik. Detta skapar möjlighet att kombinera viktig information med värdehöjande profilering. Det är här som Nilörn sticker ut från konkurrenterna. Nilörn har specialistkompetens när det gäller varumärkesprofilering på plagg. Detta gäller både för butik och e-handel där det för e-handeln är viktigt att kunden får en positiv upplevelse när produkten packas upp.

Nilörns kunder kräver hög kvalitet, flexibilitet, stort branding- och designinnehåll samt avancerade logistiklösningar. För att möta kraven satsar Nilörn på hög servicenivå och på att vara kundernas bästa partner när det gäller branding och designkoncept baserade på etiketter, förpackningar och accessoarer. Nilörn har lång erfarenhet och vet vad som krävs för att bygga, upprätthålla och vidareutveckla starka varumärken.

Nära samarbete för att träffa rätt

Nilörn strävar alltid efter att utveckla nära samarbeten med kunderna för att ta fram unika branding och designkoncept som bidrar till att differentiera och stärka deras viktigaste tillgång – varumärket. Kunderna ska veta att Nilörn alltid arbetar för att åstadkomma den bästa möjliga lösningen för deras behov. Ett samarbete börjar alltid med att lyssna av kunderna för att identifiera och förstå vad de eftersträvar.

Nilörn skapar mervärde för kunderna genom att på ett tydligt sätt kommunicera produkterna i butik. Affärsrelationerna är långsiktiga och bygger på ett nära samarbete mellan Nilörn och kundföretagens olika avdelningar där både management, marknad, försäljning, design och logistikavdelningarna deltar. För att ligga i framkant krävs också att Nilörn hela tiden kan erbjuda kunderna nya idéer som förenklar och effektiviserar kundernas verksamhet. Nilörn var tidigt ute med att utveckla helhetslösningar baserade på effektiva IT-system. Det går dock inte att slå sig till ro. Nilörn har den erfarenhet, kompetens och storlek som krävs för att leda utvecklingen inom branding och designindustrin även i framtiden.

Nilörns konkurrensfördelar

 • Nära samarbete med flera av världens ledande varumärken
 • Kompetens inom branding, design och produktutveckling av varumärken
 • Logistiklösningar och IT-system på global basis
 • Ett väl utbyggt internationellt sälj och distributionsnätverk
 • God kompetens inom RFID
 • Hög kompetens inom hållbarhet