Aktien

Nilörngruppens B-aktie är noterad på OMX Stockholm Small Cap sedan den 4:e april, 2018, efter att ha varit listad på First North Premier sedan den 12_e juni 2015. Röstvärdet är tio röster per A-aktie och en röst per B-aktie.