Press Release

 

Perioden juli-september

• Orderingången minskade med 3 procent till 230 (236) MSEK

• Omsättningen ökade med 14 procent till 232 (203) MSEK

• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 206 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 2 procent

• Rörelseresultatet uppgick till 37,0 (29,3) MSEK

• Periodens resultat uppgick till 28,0 (20,8) MSEK

• Resultatet per aktie uppgick till 2,45 (1,82) SEK

 

Perioden january – september

• Orderingången ökade med 28 procent till 755 (587) MSEK

• Omsättningen i SEK ökade med 34 procent till 744 (554) MSEK

• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 675 (554) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 22 procent

• Rörelseresultatet uppgick till 122,1 (79,4) MSEK

• Periodens resultat uppgick till 91,9 (57,1) MSEK

• Resultatet per aktie uppgick till 8,06 (5,0) SEK

• Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 43 (59) MSEK

 

En presentation kommer hållas idag 26/10 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

 

Registration Form

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Krister Magnusson, President & CEO

Mobile: +46-704 85 21 14

E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl 08,00.