Press Release

 

Perioden juli-september

• Orderingången minskade med 3 procent till 230 (236) MSEK

• Omsättningen ökade med 14 procent till 232 (203) MSEK

• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 206 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 2 procent

• Rörelseresultatet uppgick till 37,0 (29,3) MSEK

• Periodens resultat uppgick till 28,0 (20,8) MSEK

• Resultatet per aktie uppgick till 2,45 (1,82) SEK

 

Perioden january – september

• Orderingången ökade med 28 procent till 755 (587) MSEK

• Omsättningen i SEK ökade med 34 procent till 744 (554) MSEK

• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 675 (554) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 22 procent

• Rörelseresultatet uppgick till 122,1 (79,4) MSEK

• Periodens resultat uppgick till 91,9 (57,1) MSEK

• Resultatet per aktie uppgick till 8,06 (5,0) SEK

• Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 43 (59) MSEK

 

En presentation kommer hållas idag 26/10 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

 

Registration Form

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Krister Magnusson, President & CEO

Mobile: +46-704 85 21 14

E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl 08,00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng