Downloads

Kompletterade förslag till beslutspunkter på Årsstämman i Nilörngruppen den 14 maj 2024; nyval föreslås av Annika Elfström och Per Wagnås

Vid publicering av kallelsen till årsstämman fanns inget färdigt förslag till styrelse, styrelseordförande och arvode. Nilörns huvudägare AB Traction som äger en majoritet av rösterna i Nilörngruppen har meddelat följande förslag.

Pkt. 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter: Förslag: 6 ledamöter och inga suppleanter.

Pkt. 10 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor: Förslag: 140.000 kr/ledamot (120.000 kr), 280.000 kr för ordförande (240.000 kr), totalt 980.000 kr. Arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Pkt. 11 Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen. Förslag: Omval av Ankie Hvittfeldt, Magnus Johansson, Johan Larsson och Petter Stillström. Nyval av Annika Elfström och Per Wagnås. Omval av Petter Stillström till styrelsens ordförande.

Kort presentation av de föreslagna ledamöterna:

Annika Elfström, född: 1975, MSc Computer Science. CIO på AB Lindex och medlem i koncernledningen sedan 2019. Annika är en erfaren, driven och engagerad ledare med bred och lång erfarenhet inom IT-området. Annika har haft flera ledande positioner inom Stenakoncernen sedan 2002, senast som digital transformationschef och innan dess olika chefsroller inom teknikutveckling, innovation och digital affärsutveckling.

Per Wagnås, född 1960, Marknadsekonom. Sverigechef Wenaas Workear sedan 2022. Per har en bakgrund inom såväl detaljhandel som internationellt mode och arbetsklädesindustrin. Tidigare verksam inom Hultafors, VD för skyddsklädesföretaget Puvab AB, marknadschef för Oscar Jacobson och Stenströms samt VD för Newhouse AB. Per har därtill varit verksam i Nilörngruppen och var under 2004 till 2011 medlem i koncernledningen med olika ansvarsområden.

Presentation av den sittande styrelsen finns på Nilörns hemsida.

Av de föreslagna ledamöterna är samtliga oberoende av bolaget och samtliga, förutom Petter Stillström, oberoende av ägarna.

 

För ytterligare information om Nilörn, kontakta:

Krister Magnusson, CEO

Tel: +46704 852 114. E-post: krister.magnusson@nilorn.com

 

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA och Pakistan. Se även: www.nilorn.se