Press release

 

Perioden januari – mars

  • Orderingången minskade med 11 procent till 180 (203) MSEK
  • Omsättningen i SEK ökade med 13 procent till 175 (155) MSEK
  • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 193 (155) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 25 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 27,0 (9,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 19,6 (5,8) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,72 (0,51) SEK
  • Nettokassan (exklusive IFRS16) uppgick till 35 (-34) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Alla medarbetare åter i tjänst efter förra årets permitteringar
  • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 2,00 (0,00) kronor per aktie, motsvarande 22,8 (0) MSEK
  • Pressrelease den 15 april om att rörelseresultatet för första kvartalet 2021 bedöms bli bättre än förväntat

 

För ytterligare information, kontakta:
Krister Magnusson, President & CEO
Mobile: +46-704 85 21 14
E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl 08:00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng