Perioden april – juni

 • Orderingången ökade med 43 procent till 245 (171) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 54 procent till 269 (175) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 243 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 39 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 44,9 (23,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 36,0 (16,7) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,16 (1,47) SEK

 

Perioden januari – juni

 • Orderingången ökade med 50 procent till 525 (351) MSEK
 • Omsättning i SEK ökade med 46 procent till 511 (350) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 468 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 34 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 85,1 (50,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 63,9 (36,3) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,61 (3,19) SEK

 

Ett live-event kommer hållas idag 15/7 kl. 11.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

 

Join Live Event

 

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl 08,00.

 

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng