Perioden april – juni

 • Orderingången ökade med 43 procent till 245 (171) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 54 procent till 269 (175) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 243 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 39 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 44,9 (23,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 36,0 (16,7) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,16 (1,47) SEK

 

Perioden januari – juni

 • Orderingången ökade med 50 procent till 525 (351) MSEK
 • Omsättning i SEK ökade med 46 procent till 511 (350) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 468 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 34 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 85,1 (50,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 63,9 (36,3) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,61 (3,19) SEK

 

Ett live-event kommer hållas idag 15/7 kl. 11.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

 

Join Live Event

 

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl 08,00.