Pressmeddelande

 

Nilörngruppen publicerar årsredovisningen för 2016
Nilörngruppen ABs årsredovisning för 2016 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nilorn.se

Den tryckta versionen av årsredovisningen kan beställas genom e-post till info@nilorn.se

Borås den 11 april 2017

Vid frågor kontakta:
Claes af Wetterstedt
CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire