Press release

Nilörngruppen AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2020 på bolagets webbplats, www.nilorn.se.

Borås den 23 april 2021

Vid frågor kontakta:
Krister Magnusson
CEO
M: +46 704 852 114
E: krister.magnusson@nilorn.com

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/4 2021 kl. 16,00 CET.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng