Period October – December

 • Orderingången ökade med 12 procent till 211 (189) MSEK
 • Omsättningen ökade med 35 procent till 234 (173) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 40,1 (21,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 30,3 (14,5) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,66 (1,28) SEK

Perioden januari – december

 • Orderingången ökade med 32 procent till 864 (653) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 28 procent till 788 (618) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 824 (618) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 33 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 119,6 (50,8) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 (8,2) procent
 • Periodens resultat uppgick till 87,4 (33,5) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 7,67 (2,94) SEK
 • Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 75,1 (24,8) MSEK

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 5,00 (2,00) kronor per aktie, motsvarande 57,0 (22,8) MSEK

Ett live-event kommer hållas idag 9/2 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

Join live event

 

För ytterligare information, kontakta:

Krister Magnusson, CEO

Mobil: +46-704 85 21 14

E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022 kl 08,00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng