Nilörngruppen AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2021 på bolagets webbplats, www.nilorn.se.

Borås den 12 april 2022

 Vid frågor kontakta:

Krister Magnusson

CEO

M: +46 704 852 114

E: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

 

 

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/4 2022 kl. 16,30 CET.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng