Perioden oktober – december

 • Orderingången ökade med 12 procent till 256 (228) MSEK
 • Omsättningen ökade med 3 procent till 204 (199) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 205 (199) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 3 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,2 (14,3) MSEK
 • Valutaförlust i huvudsak hänförligt till Turkiet om -2,8 (+2,8) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 5,7 (9,1) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,50 (0,80) SEK

 

Perioden januari – december

 • Orderingången minskade med 16 procent till 828 (983) MSEK
 • Omsättningen i SEK minskade med 8 procent till 870 (943) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 844 (943) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 10 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 63,0 (136,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 39,4 (101,0) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,45 (8,86) SEK
 • Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 17 (33) MSEK

 

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 1,00 (5,00) kronor per aktie, motsvarande 11,4 (57,0) MSEK
 • Nilörn har inlett ett strategiskt samarbete med Worldfavor, vilket stärker lösningen Nilörn:CONNECT och erbjudandet till våra kunder på deras resa mot det Digitala Produktpasset

 

En presentation kommer hållas idag 9/2 kl. 08.30, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

Registration Form

 

För ytterligare information om Nilörn, kontakta:

Krister Magnusson, CEO

Tel: +46704-852 114. E-post: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA och Pakistan. Se även: www.nilorn.se