Pressmeddelande

 

Perioden juli – september

 • Orderingången ökade med 4 procent till 176 (170) MSEK
 • Omsättningen ökade med 3 procent till 149 (145) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,6 (17,4) MSEK (exklusive kostnader om 1,3 MSEK för listbyte)
 • Periodens resultat uppgick till 11,3 (12,9) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,99 (1,13) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,2 (10,3) MSEK

Perioden januari – september

 • Orderingången ökade med 13 procent till 532 (469) MSEK
 • Omsättningen ökade med 15 procent till 501 (436) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 59,8 (52,9) MSEK (exklusive kostnader om 2,7 MSEK för listbyte)
 • Periodens resultat uppgick till 43,0 (40,8) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,77 (3,58) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,7 (30,0) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Kostnaden för listbytet uppgick under tredje kvartalet till 1,3 MSEK, ackumulerat 2,7 MSEK
 • Utvecklingen av RFID (intelligenta etiketter) har intensifierats

För ytterligare information, kontakta:
CEO Claes af Wetterstedt
Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706 96 29 50

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 11,00.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire