Press Release

 

Perioden oktober-december

 • Orderingången minskade med 18 procent till 228 (277) MSEK
 • Omsättningen minskade med 15 procent till 199 (234) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 178 MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 24 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,3 (40,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 9,1 (30,3) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,80 (2,66) SEK

 

Perioden januari – december

 • Orderingången ökade med 14 procent till 983 (864) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 20 procent till 943 (788) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 853 (788) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 8 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 136,4 (119,6) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 101,0 (87,4) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 8,86 (7,67) SEK
 • Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 33 (75) MSEK

 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nilörngruppen AB förvärvar Bally Labels AG i Schweiz. Bolaget som tidigare har varit ett partnerbolag till Nilörn konsolideras med Nilörngruppen från och med 2023. Förvärvet kommer ha begränsad men positiv effekt under 2023.

 

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie, motsvarande 57,0 (57,0) MSEK

 

En presentation kommer hållas idag 9/2 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

 

Registration Form

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Krister Magnusson, CEO

Mobil: +46-704 85 21 14

E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl 08,00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng