Press Release

 

Perioden juli – september

 • Orderingången minskade med 21 procent till 182 (230) MSEK
 • Omsättningen minskade med 7 procent till 215 (232) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 209 (232) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 10 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,8 (37,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 13,4 (28,0) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,17 (2,45) SEK

 

Perioden januari till september

 • Orderingången minskade med 24 procent till 572 (755) MSEK
 • Omsättningen i SEK minskade med 10 procent till 666 (744) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 639 (744) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 14 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,8 (122,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 33,7 (91,9) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,95 (8,06) SEK
 • Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 3 (43) MSEK

 

En presentation kommer hållas idag 25/10 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

 

Registration Form

 

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl 08,00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng