Perioden april – juni

 • Orderingången minskade med 32 procent till 167 (245) MSEK
 • Nettoomsättningen i SEK minskade med 14 procent till 230 (269) MSEK
 • Nettoomsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 220 MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 18 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,1 (44,9) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 12,7 (44,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 9,2 (36,0) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,81 (3,16) SEK

 

Perioden januari till juni

 • Orderingången minskade med 26 procent till 390 (525) MSEK
 • Omsättning i SEK minskade med 12 procent till 451 (511) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 430 MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 16 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,0 (85,1) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 27,1 (83,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 20,3 (63,9) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,78 (5,61) SEK

 

Viktiga händelser under kvartalet

 • Nilörn utökar sin ledningsgrupp genom att inkludera Fredrik Clason marknad och försäljningschef och Anna-Karin Wårfors hållbarhetschef
 • Besparingsprogram har initierats, vilket belastat kvartalet med cirka 2,3 MSEK med en beräknad årlig besparing om 15 MSEK

 

En presentation kommer hållas idag 14/7 kl. 11.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

 

Registration Form

 

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl 08,00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng