Uppdatering av kvartalsrapport

Uppdaterad kvartalsrapport, där valutaeffekten i texten som förklaring till kvartalet under övriga rörelseintäkter uppgår till 4,6 MSEK och inte 6,5 MSEK som angavs i den tidigare versionen. Valutaförlusten under övriga rörelsekostnader uppgår till 2,4 MSEK. Det är bara den förklarande text som uppdaterats, alla tabeller etc är oförändrade.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl 09,00.

 

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng