Press release

 

Detta är en korrektion av meddelandet från 11:00 14.02.2017 CET. Orsaken till
korrigeringen är: av styrelsen föreslagen utdelning är 3,60kr per aktie och inte
3,50. Det står rätt i själva rapporten.
Perioden oktober – december

·       Orderingången ökade med 22 % till 169 (138) MSEK
·       Omsättningen ökade med 19 % till 174 (146) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 22,1 (19,6) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 15,4 (16,1) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 1,35 (1,42) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,5 (18,3) MSEK

Perioden januari – december
·       Orderingången ökade med 18 % till 638 (540) MSEK
·       Omsättningen ökade med 16 % till 610 (527) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 75,0 (50,8) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 56,2 (39,0) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 4,93 (3,42) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 54,5 (32,4) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·       En bra avslutning både vad gäller omsättning och resultat, men även en stark orderingång vilket förväntas ge en bra inledning på 2017

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 3,60 (3,00) SEK per aktie
·       Anna-Karin Wårfors har anställts som Group Sustainability Manager

För mer information, kontakta:
Verkställande direktör Claes af Wetterstedt
Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706 96 29 50
E-mail: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Finanschef Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 52
Mobil: 0704 85 21 14
Email: krister.magnusson@nilorn.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire