Press release

 

Perioden april – juni

 • Orderingången ökade med 73 procent till 171 (99) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 23 procent till 175 (142) MSEK (196 MSEK 2019)
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 193 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 36 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,1 (0,1) MSEK (20,2 MSEK 2019)
 • Periodens resultat uppgick till 16,7 (-1,3) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,47 (-0,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,8 (14,6) MSEK

 

Perioden januari – juni

 • Orderingången ökade med 16 procent till 351 (302) MSEK
 • Omsättning i SEK ökade med 17 procent till 350 (298) MSEK (374 MSEK 2019)
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 385 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 29 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 50,1 (9,1) MSEK (35,3 MSEK 2019)
 • Periodens resultat uppgick till 36,3 (4,6) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,19 (0,40) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,7 (18,9) MSEK

 

För ytterligare information, kontakta:
Krister Magnusson, President & CEO
Mobile: +46-704 85 21 14
E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl 08:00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng