Nilörngruppen AB publicerade idag Årsredovisningen och Hållbarhetsrapporten för 2023 på företagets webbplats, www.nilorn.se.

Årsredovisning

Efter en svag start på året är det glädjande att den underliggande organiska tillväxten var tillbaka i slutet av året. Våra kunder inom lyxsegmentet har haft en en stark utveckling, medan kunder inom sport-/friluftssektorn har haft kämpigare med alltför stora färdigvarulager. Vi fortsätter att stärka vårt erbjudande med mål att vara en trovärdig leverantör. Nilörn har utvecklat erbjudandet, Nilörn:CONNECT, och ser hållbarhet som en drivkraft.

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten belyser företagets arbete med miljö, socialt ansvar och styrning (ESG) och vad vi har uppnått.  Några resultat av hållbarhetsarbetet under 2023 är:  

  • 95% förnybar el i våra egna kontor och produktionsenheter (inklusive RECs)
  • Ökad andel hållbara material, där vi nu uppnått 45% återvunnen polyester och 61% FSC™-papper
  • Uppnått målet med en lägre andel flygtransporter och infört en intern lösning för frakthantering som ger ökad effektivitet och stöd för beslutsfattandet
  • Få leverantörskedjan att bli mer ansvarsfull och implementera en plattform för att förbättra transparens och spårbarhet

Våra produkter har en viktig roll i omställningen av mode- och textilindustrin. Som bärare av lagstadgad märkning, guidning och rekommendationer hjälper de konsumenter att göra medvetna val. Rapporten visar de framsteg som vårt team gör, med målet att vara ”More fit for the future”.

 

För ytterligare information om Nilörn, kontakta:

Krister Magnusson, CEO                   

Tel: +46704 852 114. E-post: krister.magnusson@nilorn.com

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 kl 16,45.

 

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA och Pakistan. Se även: www.nilorn.se