Pressmeddelande

 

Perioden januari – mars
·       Orderingången ökade med 8 % till 149 (138) MSEK
·       Omsättningen ökade med 9 % till 120 (109) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 9,5 (4,7) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 7,3 (3,5) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 0,64 (0,31) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4  (-7,1) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·       Stark inledning på året vad gäller omsättning och resultat, men även mot bakgrund av ökad orderingång

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Beslut att implementera ett nytt affärssystem, vilket sker under andra halvåret 2016 och under 2017

För mer information, kontakta:
Verkställande direktör Claes af Wetterstedt
Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706 96 29 50
E-mail: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

 This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
 GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng