Pressmeddelande

 

Perioden januari – mars
·       Orderingången ökade med 8 % till 149 (138) MSEK
·       Omsättningen ökade med 9 % till 120 (109) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 9,5 (4,7) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 7,3 (3,5) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 0,64 (0,31) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4  (-7,1) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·       Stark inledning på året vad gäller omsättning och resultat, men även mot bakgrund av ökad orderingång

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Beslut att implementera ett nytt affärssystem, vilket sker under andra halvåret 2016 och under 2017

För mer information, kontakta:
Verkställande direktör Claes af Wetterstedt
Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706 96 29 50
E-mail: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

 This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
 GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire