Press release

 

Perioden juli – september

 • Orderingången ökade med 44 procent till 236 (162) MSEK
 • Omsättningen ökade med 38 procent till 203 (147) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,3 (20,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 20,8 (14,4) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,82 (1,26) SEK

 

Perioden januari – september

 • Orderingången ökade med 27 procent till 587 (464) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 24 procent till 554 (445) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 591 (445) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 33 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 79,4 (29,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 57,1 (19,0) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,0 (1,66) SEK
 • Nettokassan (skuld) exklusive IFRS 16 uppgick till 59 (4) MSEK

 

FÖR YTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl 08,00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng