Downloads

Nilörn förvärvar Bally Labels AG i Schweiz

Nilörngruppen AB förvärvar Bally Labels AG i Schweiz tillsammans med två av de anställda, Liana Zanin och Ayse Peter, vilka kommer att äga 10 procent vardera. Förvärvet träder i kraft den 31 december 2022.

Martin Bally, nuvarande ägare, har drivit Bally Label sedan 1992 och har de senaste två åren successivt lämnat över driften till Liana och Ayse. Bally Label har varit partnerföretag till Nilörn och framgångsrikt representerat Nilörn på den schweiziska marknaden med hjälp av Nilörns tjänster och distributionsverksamhet både i Asien och Europa.

Köpeskillingen, som ej offentliggörs, är villkorad av viss extern försäljning och kommer att betalas i tre omgångar under tre år. Som partnerföretag är merparten av försäljningen redan konsoliderad i Nilörns siffror och förvärvet kommer därför att ha begränsad men positiv effekt för Nilörns resultat.

Nilörn ser fram emot en fortsatt god utveckling och bidrag från den schweiziska marknaden tillsammans med Liana och Ayse.

 

Borås den 13 december 2022

 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Krister Magnusson, VD och koncernchef
tel: 0704-852 114, e-post: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

Allmänt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man tillför varumärken värde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till framförallt kunder inom mode och konfektionsindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom branding, design, produktutveckling samt logistiska lösningar. Koncernen bedriver verksamhet via egna bolag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien och Pakistan. Partnerbolag finns i Tunisien, USA och Schweiz. Se även www.nilorn.se .