Downloads

Nilörn utökar sin ledningsgrupp genom att inkludera Fredrik Clason och Anna-Karin Wårfors.

Fredrik som har varit anställd hos Nilörn sedan 2007 är marknad och försäljningschef med en djup förståelse för våra kunders behov. Anna-Karin Wårfors har med framgång ansvarat för Nilörns hållbarhetsarbete sedan 2017 och tillsammans med vårt globala team har hon fokus på ett mer hållbart kunderbjudande och ESG rapportering.  

Nilörns formella ledningsgrupp har de senaste åren bestått av Asienchefen, Andrew Hoppe, och CEO, Krister Magnusson. Parallellt med ledningsgruppen har vi rådgivande utskott. Genom att inkludera Fredrik och Anna-Karin har vi förstärkt ledningsgruppen och skapat en bredare kompetensbas för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

 

Borås den 13 juni 2023

Vid frågor kontakta:

Krister Magnusson

CEO

M: +46 704 852 114

E: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13/6 2023 kl.08:00 CET.