Nedladdningar

Pressmeddelande

 

Styrelsen för Nilörngruppen har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman om en utdelning om 2,50 kr/aktie (28,5 Mkr). Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande mycket osäkra omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader samt risken för finansiell påverkan på Nilörngruppens verksamhet och resultat.

Styrelsen har vidare beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten (Q1) och publicerar den tisdagen 7 april klockan 08,00. Genom att tidigarelägga rapporten kan ledningen prioritera verksamhetskritiska aktiviteter samtidigt som aktieägarna erhåller aktuell finansiell information.

Årsstämman beräknas hållas som tidigare aviserats tisdagen den 14 maj 2020 kl. 17.00 på Nilörngruppens huvudkontor i Borås. Det kommer inte bjudas på någon mat detta år på grund av Covid-19 och blir det fler anmälda än 10 kommer stämman hållas utomhus (med reservation för eventuella ändrade myndighetsbeslut).

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

Borås den 6 april 2020

Nilörngruppen AB
Krister Magnusson, VD

För ytterligare information, kontakta:
CEO: Krister Magnusson                                  
Mobil: 0704 852 114                                          
E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl 08,00.