Pressmeddelande

 

Nilörngruppen AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Nilörngruppen ABs B-aktier tas
upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av
att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och
registreras av den svenska Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq
Stockholm är planerad till onsdagen den 4 april 2018.

Aktierna kommer att handlas på small cap med oförändrat kortnamn (NILB) och
ISIN-kod (SE0007100342). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med
listbytet.

Genom listbytet till Nasdaq Stockholm upphör Nilörngruppens aktier att handlas
på Nasdaq First North Premier och sista dag för handel beräknas vara tisdagen
den 3 april 2018. Aktieägare i Nilörngruppen behöver inte vidta några åtgärder i
samband avnoteringen från Nasdaq First North Premier, eller noteringen på Nasdaq
Stockholm.

”Listbytet till Nasdaq Stockholm är ett kvalitetsbevis som kommer att stödja oss
i vår expansion med målet att uppnå vår vision att bli det bästa
etikettföretaget i välden. En milstolpe i vårt bolags historia” säger Claes af
Wetterstedt, VD för Nilörngruppen.

Prospekt
Det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet är beräknat att
publiceras på Nilörngruppens webbplats, www.nilorn.com, den 28 mars 2018.

Borås den 27 mars 2018

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 13,00.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire