Nedladdningar

Pressmeddelande

 

Nilörngruppen AB meddelar härmed att bolaget kommer att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden januari – mars 2019 till fredagen den 3 maj kl.08.00.

Borås den 30 april 2019

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30/4 2019 kl. 08,00 CET.