Nedladdningar

Nilörngruppen AB rörelseresultat för första kvartalet 2021 bedöms överträffa bolagets lönsamhetsmål beroende på högre omsättning än väntat. Koncernens omsättning uppskattas till 175 (155) MSEK, vilket innebär en ökning om 13 procent och i lokala valutor med 25 procent.

Rörelseresultatet förväntas uppgå till 27 (9) MSEK. Föregående år belastades med uppsägningskostnader om 2,8 MSEK hänförligt till VD.

Covid-19-pandemin kommer fortsatt påverka efterfrågan på företagets produkter, men det är mycket svårt att uppskatta hur länge och i vilken grad det sker. Under 2020 erhöll vi permitteringsstöd samtidigt som kostnaderna begränsades genom lägre aktivitet. Det ska i år kompenseras genom ökade volymer.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och den slutliga rapporten för första kvartalet 2021 kommer att publiceras som planerat den 29 april 2021 kl. 08:00. Nilörngruppen kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer avseende den finansiella utvecklingen innan delårsrapporten för första kvartalet har publicerats.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Krister Magnusson, VD och koncernchef
tel: 0704-852 114, e-post: krister.magnusson@nilorn.com

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2021 kl. 08.00.

Allmänt om Nilörngruppen
Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man tillför varumärken värde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till framförallt kunder inom mode och konfektionsindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom branding, design, produktutveckling samt logistiska lösningar. Koncernen bedriver verksamhet via egna bolag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien och Pakistan. Partnerbolag finns i Tunisien, USA och Schweiz. Se även www.nilorn.se .