Pressmeddelande

 

Fullständigt förslag till styrelse för Nilörngruppen

I enlighet med informationen i kallelsen till årsstämma i Nilörngruppen den 3 maj 2017 meddelas härmed ett fullständigt förslag till styrelse för det kommande året.

Föreslås omval av Vilhelm Schottenius, Marie Nilsson Peterzén och Petter Stillström (ordförande) jämte nyval av Gunilla Brisinger.

Gunilla Brisinger, 52 år, är sedan 2014 VD för Linum AB. Bakgrund inom detaljhandel i Sverige och USA med inriktning på försäljning, affärsutveckling och strategi. Tio år inom Axel Johnson och Axstores med bl.a. Åhlens och Kicks. Dessförinnan försäljningschef på Twilfit. Tidigare även regionchef för detaljhandelskedja i USA inom mode. Utbildning inom psykologi, ledarskap & varumärkesstrategi.

Presentation av omvalda ledamöter återfinns på nilorn.com

Borås 2 maj 2017

Frågor besvaras av Petter Stillström, styrelsens ordförande (08-506 289 00)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire