Pressmeddelande

 

 

Nilörn Denmark A/S, ett helägt dotterbolag till Nilörngruppen AB, har den 19
april förvärvat inkråm av HC Etiketter A/S bestående av varulager om cirka 2
MDKK och en uppskattad årsomsättning om 10-12 MDKK. Köpeskillingen är
preliminärt beräknad till 6,5 MDKK.

Genom förvärvet erhåller Nilörn ytterligare intressanta kunder både på den
danska och tyska marknaden, vilka beräknas tillfredsställas genom Nilörns höga
servicenivå och starka totalkoncept.

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

 

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire