Downloads

Nilörn har ingått ett strategiskt partnerskap med Worldfavor, ett välrenommerat företag i syfte för att stödja en hållbar framtid. Detta samarbete förstärker Nilörns lösning, Nilörn:CONNECT, och stärker erbjudande till våra kunder på deras resa mot det Digitala Produktpasset.

Målet med samarbetet är att skapa en effektiv digital lösning för transparens inom leveranskedjan och compliance inom modeindustrin. Vi strävar efter att utmana bransch genom att kombinera Nilörns djupa kunskap inom branschen med Worldfavors expertis inom teknik och hållbar utveckling.

Vi tillhandahåller en lösning som sträcker sig från unika ID:n och databärare till den övergripande prestandan för leveranskedjan inom ESG (Environmental, Social, och Governance). Allt med målet att följa nuvarande och framtida lagstiftning, där det digitala produktpasset har företräde.

 

  

För ytterligare information om Nilörn, kontakta:

Krister Magnusson, CEO

Tel: +46704-852 114. E-post: krister.magnusson@nilorn.com

 

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar.

 

Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA och Pakistan. Se även: www.nilorn.se

 

 

För ytterligare information om Worldfavor, kontakta:

My Morinder, Senior PR & Communications Manager

Tel: +46704981462. E-post: press@worldfavor.com

 

Generellt om Worldfavor

Worldfavor – The Global Sustainability Platform. Worldfavor är en hållbarhetsplattform som möjliggör för organisationer över hela världen att få tillgång till, dela och dra nytta av data för att få insikter och möjliggöra hållbara åtgärder – internt och genom omfattande värdekedjor. Plattformen hjälper sitt växande nätverk av över 30 000 organisationer att förstå deras påverkan, driva handling och förbli motståndskraftiga. Worldfavors olika lösningar befäster dess kunder att enkelt hantera alla typer av hållbarhetsdata, spåra påverkan, följa upp portföljbolag, minska risker och uppnå en hållbar värdekedja. Worldfavors hållbarhetsplattform släpptes första gången 2016 med uppdraget att göra hållbart företagande mainstream. Bakom Worldfavor finns en grupp mycket passionerade människor som drömmer om att forma en värld där människor, planeten och ekonomin trivs tillsammans. För mer information – besök www.worldfavor.com.