Pressmeddelande

 

Perioden oktober – december
·       Orderingången ökade med 32 % till 141 (107) MSEK
·       Omsättningen ökade med 16 % till 146 (126) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 19,6 (15,3) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 16,1 (13,1) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 1,42 (1,15) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,3 (17,2) MSEK

Perioden januari – december
·       Orderingången ökade med 15 % till 540 (469) MSEK
·       Omsättningen ökade med 15 % till 527 (458) MSEK
·       Nilörngruppen ABs aktie noterades på Nasdaq First North Premier den 12 juni
·       Rörelseresultatet exklusive noteringskostnader uppgick till 52,9 (51,8) MSEK
·       Noteringskostnaderna uppgick till 2,1 MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 39,0 (41,7) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 3,42 (3,66) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,4  (33,3) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·       En bra avslutning både vad gäller omsättning och resultat, men även en stark orderingång vilket förväntas ge en bra inledning på 2016

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 3,0 (3,50) SEK per aktie, motsvarande 34,2 MSEK

Välkommen att delta i telefonkonferens med presentation av Bokslutskommunikén tisdagen den 16/2-16 kl. 15,00. V.v. ladda ner bifogad presentation http://www.nilorn.se/shareholders/reports (vilken gås igenom på mötet), ring in
på 08-22 90 90 och ange kod 614709.

För mer information, kontakta:
Verkställande direktör Claes af Wetterstedt
Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706 96 29 50

 This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
 GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng