Pressmeddelande

 

Perioden oktober – december
·       Orderingången ökade med 32 % till 141 (107) MSEK
·       Omsättningen ökade med 16 % till 146 (126) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 19,6 (15,3) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 16,1 (13,1) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 1,42 (1,15) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,3 (17,2) MSEK

Perioden januari – december
·       Orderingången ökade med 15 % till 540 (469) MSEK
·       Omsättningen ökade med 15 % till 527 (458) MSEK
·       Nilörngruppen ABs aktie noterades på Nasdaq First North Premier den 12 juni
·       Rörelseresultatet exklusive noteringskostnader uppgick till 52,9 (51,8) MSEK
·       Noteringskostnaderna uppgick till 2,1 MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 39,0 (41,7) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 3,42 (3,66) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,4  (33,3) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·       En bra avslutning både vad gäller omsättning och resultat, men även en stark orderingång vilket förväntas ge en bra inledning på 2016

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 3,0 (3,50) SEK per aktie, motsvarande 34,2 MSEK

Välkommen att delta i telefonkonferens med presentation av Bokslutskommunikén tisdagen den 16/2-16 kl. 15,00. V.v. ladda ner bifogad presentation http://www.nilorn.se/shareholders/reports (vilken gås igenom på mötet), ring in
på 08-22 90 90 och ange kod 614709.

För mer information, kontakta:
Verkställande direktör Claes af Wetterstedt
Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706 96 29 50

 This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
 GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire