Pressmeddelande

 

Perioden april- juni
* Orderingången ökade med 15 % till 129 (112) MSEK
* Omsättningen ökade med 15 % till 153 (133) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 17,7 (19,3) MSEK
* Periodens resultat uppgick till 14,5 (14,2) MSEK
* Resultatet per aktie uppgick till 1,16 (1,25) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,5 (12,9) MSEK

Perioden januari – juni
* Orderingången ökade med 13 % till 267 (235) MSEK
* Omsättningen ökade med 17 % till 262 (223) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 22,4 (26,3) MSEK
* Periodens resultat uppgick till 16,7 (20,1) MSEK
* Resultatet per aktie uppgick till 1,58 (1,77) SEK

Väsentliga händelser under perioden
·       Nilörngruppen aktie noterades på Nasdaq First North Premier den 12 juni
·       Kostnaden för noteringen belastade andra kvartalet och uppgick till 2,1 MSEK
·       Utdelning har skett med 3,50 (3,00) SEK per aktie
·       Förvärv av fastighet i Borås för den svenska verksamheten konsolideras från och med april

Verkställande direktör Claes af Wetterstedt
Tel: 033-700 88 30
E-mail: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

 This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
 GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng