Pressmeddelande

 

Perioden april- juni
* Orderingången ökade med 15 % till 129 (112) MSEK
* Omsättningen ökade med 15 % till 153 (133) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 17,7 (19,3) MSEK
* Periodens resultat uppgick till 14,5 (14,2) MSEK
* Resultatet per aktie uppgick till 1,16 (1,25) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,5 (12,9) MSEK

Perioden januari – juni
* Orderingången ökade med 13 % till 267 (235) MSEK
* Omsättningen ökade med 17 % till 262 (223) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 22,4 (26,3) MSEK
* Periodens resultat uppgick till 16,7 (20,1) MSEK
* Resultatet per aktie uppgick till 1,58 (1,77) SEK

Väsentliga händelser under perioden
·       Nilörngruppen aktie noterades på Nasdaq First North Premier den 12 juni
·       Kostnaden för noteringen belastade andra kvartalet och uppgick till 2,1 MSEK
·       Utdelning har skett med 3,50 (3,00) SEK per aktie
·       Förvärv av fastighet i Borås för den svenska verksamheten konsolideras från och med april

Verkställande direktör Claes af Wetterstedt
Tel: 033-700 88 30
E-mail: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

 This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
 GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire