Pressmeddelande

 

Ambition att notera Nilöngruppens B-aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2017

I samband med noteringen av Nilörngruppens B-aktie på Nasdaq First North Premier i juni 2015 angavs en målsättning att notera bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista inom en 12 månaders period.

Sedan noteringen har ledningen fokuserat på expansion och lönsamhetsutveckling, vilket inneburit en fördröjning av listbytet men också en starkt positiv utveckling av bolaget. Styrelsens bedömning är att handeln i bolagets aktie på First North Premier är väl fungerande och att ett listbyte inte får innebära att ledningens fokus på verksamheten nämnvärt påverkas. Med anledning av uppkomna frågor från aktieägare och andra investerare kan dock meddelas att målsättningen att byta lista kvarstår även om en formell ansökan ännu inte har skickats in.

Styrelsens ambition är att ett listbyte ska ske under 2017.

Borås den 16 december 2016

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire