Downloads

Styrelsemötet i Nilörngruppen AB, som behandlar bokslutskommunikén för 2021, har tidigarelagts. Därmed släpps rapporten onsdagen 9/2-22 kl 08,00 mot tidigare kommunicerat 11/2-22.

Ett live-event kommer hållas samma dag kl. 10.00, där VD presenterar rapporten Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

Join live event

Vid frågor kontakta:
Krister Magnusson, CEO
tel: 0704-852 114, e-mail: krister.magnusson@nilorn.com

Allmänt om Nilörngruppen
Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man tillför varumärken värde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till framförallt kunder inom mode och konfektionsindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom branding, design, produktutveckling samt logistiska lösningar. Koncernen bedriver verksamhet via egna bolag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien och Pakistan. Partnerbolag finns i Tunisien, USA och Schweiz Se även www.nilorn.se.