Nedladdningar

Pressmeddelande

 

Nilörngruppen har informerats om att Traction har förvärvat 500 000 A-aktier i Nilörngruppen från Investor. Traction äger efter transaktionen 41,1 procent av kapitalet och 66,5 procent av rösterna i Nilörngruppen.

Erik Penser Bankaktiebolag har lämnat sitt samtycke till överlåtelsen av aktier, vilket innebär ett  avsteg från lock up-avtalet som sträcker sig fram till 31 december 2015. Traction har förbundit sig att behandla förvärvade aktier inom ramen för gällande lock up-avtal som gäller till och med den 31 mars 2016, dvs tre månader längre än ursprunglig lock-up.

Genom transaktionen hamnar aktierna hos huvudägaren och lyder under en längre lock-up.

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

 This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
 GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire